Zateplení polyuretanovými pěnami


Provádíme zateplení stříkanou polyuretanovou pěnou. Stříkaná izolace je velice kvalitní a rychlý způsob zateplení domu, polyuretanová pěna je stabilní, trvanlivá, odolná vůči smršťování či praskání a nemění svou strukturu po celou dobu životnosti budovy.

Součinitel tepelné vodivosti λ (W/mK) polyuretanové pěny je v závislosti na teplotě mnohem stabilnější než jiné izolační materiály. To znamená, že lambda 0,039 W/(mK) je běžně měřená v laboratorních podmínkách v konstantní teplotě okolo 18 stupňů. S klesající i rostoucí teplotou se hodnota lambdy běžně dostupných izolačních materiálů velmi výrazně zhoršuje! Díky tomu, ve chvíli kdy je venku třeba běžných -5 °C, již neposkytují deklarované tepelněizolační vlastnosti.
PUR izolace je chytrá, pěna má stálý a neměnný objem a tvar, a především tepelněizolační vlastnosti. PUR pěna neprofoukne a tím veškerá tepelná energie zůstává v izolaci, zatímco jiné tepelněizolační materiály se profukováním ochlazují a teplo z budovy takto uniká.

V praxi se běžně při izolaci vatou síla vrstvy záměrně naddimenzuje z důvodu nekvalitního upevnění v konstrukci. Časem se bohužel mechanické netěsnosti ve vrstvě izolační vaty zvětšují vlivem sjíždění a sesedání materiálu, vibracemi a působením vzdušné vlhkosti. To samé platí také kolem střešních oken, kde se běžně setkáváme s naprosto nedokonalým provedením izolace. Při použití stříkané izolační pěny se tepelných úniků ve spojích nemusíme obávat, protože nástřik PUR izolace je souvislý, v celé ploše bez jakýchkoliv spojů a dokonale přilnutý k izolované konstrukci.

Zateplení střech, krovů a podkroví

Zateplení střech, krovů a podkroví

Nejvíce tepla z domu uniká stropem a střechou. Je to až 30 % tepelných ztrát budovy. Kvalitním zateplením střešní a stropní konstrukce stříkanou pěnou zabráníte jak úniku tepla z domu, tak i jeho přehřívání v horkých měsících. Tím zvýšíte tepelnou

Čtěte více
Izotora - Zateplení stěn, příček a podlah

Zateplení stěn, příček a podlah

Do vnitřních konstrukcí domů lze použít izolační nástřik pěny s otevřenou i uzavřenou strukturou buněk. Měkká pěna má výbornou schopnost izolovat průnik zvuku. Polotvrdá pěna brání průniku vlhkosti a je pevná, pochozí. V bytových domech s nezateplenými půdami bývají byty

Čtěte více
Izotora - Vnější izolace fasád

Zateplení fasád

Pro moderní zateplení předsazených, provětraných nebo také zavěšených fasád je ideálním řešením nástřik polyuretanové pěny do předem připevněných konstrukcí, na které se poté připevní obkladová krytina, například palubky, cetris či cembrit desky, plech a podobně. Vznikne tak dokonale souvislá vrstva

Čtěte více
Izotora - Izolace hal, skladů a průmyslových objektů

Izolace hal, skladů a průmyslových objektů

Zateplení výrobních hal a skladů je vyžadováno stále častěji. Zateplením průmyslového objektu předejdete únikům tepla, přehřívání v létě a také vzniku kondenzátu, který hojně v zimě stéká do uskladněného materiálu a podobně. Díky možnosti stříkané polyuretanové pěny již dnes není

Čtěte více
Izotora - Izolace kontejnerů a mobilních domů

Izolace kontejnerů a mobilních domů

Poslední dobou se stále častěji pro bydlení využívají mobilní domy nebo stavebnice z lodních kontejnerů. Tyto budovy a konstrukce disponují velice slabou nebo žádnou tepelnou izolací. Izolace zevnitř bývá nepřijatelná kvůli zmenšování již tak malého prostoru. Kovové kontejnery mají navíc

Čtěte více
Izotora - Vnější izolace základů, sklepů a sklípků

Vnější izolace základů, sklepů a sklípků

Pro moderní zateplení předsazených, provětraných nebo také zavěšených fasád je ideálním řešením nástřik polyuretanové pěny do předem připevněných konstrukcí, na které se poté připevní obkladová krytina, například palubky, cetris či cembrit desky, plech a podobně. Vznikne tak dokonale souvislá vrstva

Čtěte více