Druhy polyuretanových pěn

Polyuretanová pěna je lehká, má stálý objem a je velice kvalitní a moderní izolant. Polyuretanová izolace je zcela zdravotně nezávadná. Velice pevně drží v šikminách, dokonale vyplní každé složité zákoutí, zamezí vzniku kritických míst a tepelných mostů v konstrukci a funguje po celou dobu životnosti domu.

Všechny námi používané pěny jsou v reakci na oheň klasifikovány do třídy E, tedy samozhášivá neodkapávající pěna. Jsou hygienicky a ekologicky nezávadné, neobsahují formaldehydy, CFC nebo HCFC látky ani žádná vlákna.

Měkká pěna

Materiál s otevřenou strukturou buněk zcela zaplní a uzavře všechny složité zákoutí a dokonale přilne k povrchu. Vytvoří vrstvu vzduchotěsného paropropustného izolantu se souvislým povrchem a tím dokonale zaizoluje.

Je velmi lehká a také zvukotěsná. Její faktor difúzního odporu μ (-) jse pohybuje kolem hodnoty 3, což je velice dobře prostupný materiál. Faktor difúzního odporu je bezrozměrná veličina vyjadřující, kolikrát lépe propouští vodní páru nehybná vrstva vzduchu, než stejná tloušťka daného materiálu.

Např. třicet cm silná vrstva měkké pěny propouští tedy vodní páru difuzí cca 3× hůře, než stejná vrstva vzduchu.

Měkká pěna
Měkká pěna

Polotvrdá pěna

Dokonalý vzduchotěsný a parotěsný materiál s uzavřenou strukturou buněk vyniká velmi nízkým součinitelem tepelné vodivosti λ (W.m-1.K-1).
Je vhodný k izolaci krovů, sklepů, podlah, základů domů a staveb zvenčí.
Působí jako parobrzda.

Polotvrdá pěna
Polotvrdá pěna

Tvrdá pěna

Materiál se vyznačuje vysokou tvrdostí a velmi hladkým povrchem, což je důležité na plochých střechách.
Tvrdá střešní pěna je plně pochozí bez spojů a spar, plynule navazující na svislé konstrukce komínů atik či anténních konzolí.

Tvrdá pěna
Tvrdá pěna