Zateplení stěn, příček a podlah

Do vnitřních konstrukcí domů lze použít izolační nástřik pěny s otevřenou i uzavřenou strukturou buněk.

Měkká pěna má výbornou schopnost izolovat průnik zvuku. Polotvrdá pěna brání průniku vlhkosti a je pevná, pochozí. V bytových domech s nezateplenými půdami bývají byty v nejvyšších patrech v zimě chladné. Zateplením podlahy půdy polyuretanovou pěnou se tepelná pohoda v nejvyšších patrech dostane na úplně jinou úroveň.

Především v provětraných prostorách půdy je nutné vyzdvihnout skvělé vlastnosti stříkané polyuretanové pěny, která neprofoukne. Díky tomu průvan neodvětrává nashromážděné teplo z vrstvy pěny jako je tomu například u volně položeného zateplení minerální vatou, čímž tuto minerální vatu průvan ochlazuje a teplo z domu odnáší.

Volně nafoukaná drť minerální vaty nebo celulózová drť bývá při nesprávně provedeném podbití přesahů střechy rozfoukaná do různých míst střechy a může se stát, že v některých místech nebude požadovaná vrstva tepelné izolace. Tyto problémy stříkaná pěna vyřeší.