Tísek – zateplení šikmé střechy a podkroví domu

Provedení zateplení šikmé střechy a podkroví izolační pěnou. Při zateplení domu zevnitř jsme aplikovali stříkanou pěnovou izolaci o tloušťce vrstvy 25 cm.
Lokalita: Tísek